Σύμβολο
TTNr.AT
Ημερομηνία
20/10/2017
 
Κλείσιμο
21.1(1.151%)
Κεφαλαιοποίηση
1,747,977,230.4