Σύμβολο
TTNr.AT
Ημερομηνία
28/06/2017
 
Κλείσιμο
25.1(-2.486%)
Κεφαλαιοποίηση
2,069,779,940.8